Мэдээ, мэдээлэл
2016-07-19 15:01:00

Нутгийн ургамал үржүүлгийн газрыг байгуулж, улмаар уул уурхайн үйл ажиллагааны улмаас эвдэрч доройтсон газрын биологийн нөхөн сэргээлтэд...

Галлери
Видео мэдээ
Бичил уурхайн загвар нөхөн сэргээлт
Хөрөг нэвтрүүлэг
Санал асуулга
Холбоо барих

АНУ-ын  Азийн сан  нь ашгийн бус, төрийн бус байгууллага юм. Төсөл, хөтөлбөрөөрөө дамжуулан Ази, Номхон Далайн бүс нутгийг илүү нээлттэй болгож, хамтдаа хөгжин цэцэглэхийн төлөө засаглалыг хөгжүүлэн, бодлогыг сайжруулж, институцийг бэхжүүлдэг.